Welkom

Van harte welkom op de site “Ontganiseren”. Deze site heeft als onderwerp verandering en vernieuwing van organisatorische, economische, financiële, beleids-, politieke en kennissystemen.

Zo op het eerste gezicht doet de term “ontganiseren” wellicht wat vreemd aan. Immers, er is een diepgewortelde overtuiging dat het verstandig is zaken georganiseerd aan te pakken. Ongeorganiseerdheid leidt al gauw tot wanorde. Er kunnen dan gemakkelijk conflicten ontstaan en bovendien is het niet efficiënt.
 
Maar er is ook een andere insteek denkbaar. Die neemt als vertrekpunt dat onze maatschappij voor ingrijpende veranderingen staat. Die overtuiging wordt breed gevoeld en gedeeld. Aan noodzakelijke veranderingen is door velen ook al hard en lang aan gewerkt. Maar de ervaring leert dat gebruikelijke oplossingen ons vaak niet verder helpen. Daarvoor is de praktijk te weerbarstig en zijn de problemen te ingewikkeld. Te vaak gaat het “systematisch” fout.   
 

Afgelopen jaar ben ik druk geweest met het schrijven aan een boek met als titel:

"Een oceaan aan betekenisloosheid, een kritische analyse van beleid, politiek en wetenschap"

Het boek (met een Voorwoord van Herman Wijffels, zie onder "Nieuws") verscheen 10 november en is het resultaat van 40 jaar beleidswerk binnen het Ministerie van Landbouw, ruim dertig jaar gemeentepolitiek (Raadslid, Wethouder) en vooral permanent me afvragen hoe het toch komt dat rationele planningsbenaderingen vaak niet (goed) werken. Vanuit het perspectief van het constructivisme wordt gedemonstreerd hoe onze systemen (beleid, politiek, wetenschap) vastlopen en pogingen tot verbetering vaak symptomen bestrijden. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van het gedachtengoed van de Franse filosoof Michel Serres. Het boek gaat ook in op de veranderingsopgaven en de aanpak ervan.   


Voor nadere informatie:

Mathieu Wagemans, Belenbroeklaan 22 6093BT Heythuysen

Contact: 0475493570   0648131102 

mchwagemans@hotmail.com

Linked in

www.ontganiseren.nl

Het boek is te bestellen door 20 euro over te maken naar Reknr: NL68SNSB0858711222 t.n.v M.Wagemans onder vermelding van naam en adres. Geen verzendkosten.