Welkom

Van harte welkom op de site Ontganiseren

Zo op het eerste gezicht doet de term “ontganiseren” wellicht wat vreemd aan. Immers, er is een diepgewortelde overtuiging dat het verstandig is zaken georganiseerd aan te pakken. Ongeorganiseerdheid leidt al gauw tot wanorde. Er kunnen dan gemakkelijk conflicten ontstaan en bovendien is het niet efficiënt.

Maar er is ook een andere insteek denkbaar. Die neemt als vertrekpunt dat de wijze van organiseren ons ook aardig kan belemmeren. We willen alles ordenen maar dat heeft ook een keerzijde. Door ordenen hebben we geen oog meer voor wat niet in onze ordeningen past. We sluiten werkelijkheid buiten. Dat is overal zichtbaar. De werkelijkheid laat zich nog niet zo gemakkelijk in onze schema's persen. Bovendien hebben we te maken met steeds snellere en steeds ingrijpender veranderingen. Onze ordeningen en daarbinnen geldende regels zijn echter statisch en vaak niet zo gemakkelijk te veranderen. Toch is dat nodig. De ervaring leert dat gebruikelijke oplossingen ons vaak niet verder helpen. Daarvoor is de praktijk te weerbarstig en zijn de problemen te ingewikkeld. Te vaak gaat het “systematisch” fout.

Na mijn pensionering in 2012 ben ik druk geweest met het schrijven aan een boek met als titel:

"Een oceaan aan betekenisloosheid, een kritische analyse van beleid, politiek en wetenschap"

Het boek (met een Voorwoord van Herman Wijffels, zie onder "Nieuws") verscheen 10 november 2016 en is het resultaat van 40 jaar beleidswerk binnen het Ministerie van Landbouw, ruim dertig jaar gemeentepolitiek (Raadslid, Wethouder) en vooral permanent me afvragen hoe het toch komt dat rationele planningsbenaderingen vaak niet (goed) werken. Vanuit het perspectief van het constructivisme wordt gedemonstreerd hoe onze systemen (beleid, politiek, wetenschap) vastlopen en pogingen tot verbetering vaak symptomen bestrijden. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van het gedachtegoed van de Franse filosoof Michel Serres. Het boek gaat ook in op de veranderingsopgaven en de aanpak ervan.   

Voor nadere informatie:

Mathieu Wagemans, Belenbroeklaan 22 6093BT Heythuysen

Contact: 0475493570   0648131102

Thieuwagemans@gmail.com

Linked in

www.ontganiseren.nl

Het boek is te bestellen door 20 euro over te maken naar Reknr: NL68SNSB0858711222 t.n.v M.Wagemans onder vermelding van naam en adres. Geen verzendkosten.

---------------------------------------

Het laatste jaar ben ik me verder gaan verdiepen in de Franse filosofie. Mijn belangstelling gaat daarbij in het bijzonder uit naar de vraag waar onze systemen van politiek, beleid en wetenschap geen oog voor hebben. Wat is de prijs die we betalen voor wat we rationeel vinden en, in het verlengde daarvan, voor vooruitgang. Hoe komt het dat we de grip kwijtraken op maatschappelijke ontwikkelingen? Daarover schrijft niet alleen Serres maar dergelijke vragen staan ook centraal bij Deleuze. We zijn zo sterk gericht op harmonie en orde dat we geen aandacht meer hebben voor verschillen, voor het onderscheidende, voor wanorde. Wat we niet kunnen ordenen beschouwen we als betekenisloos, als chaos. En juist die chaos, zo is gaandeweg mijn overtuiging geworden, bevat de kiemen voor inspiratie en vernieuwing. Daar vinden we de antwoorden op de vraag waarom we onszelf dwingen steeds weer het verleden te herhalen in plaats van de toekomst te ontwerpen.

Veel inspiratie vind ik in een benadering waarin vanuit het constructivisme een relatie kan worden gelegd met de kwantumtheorie. Hoe feiten dragers van energie worden en werking krijgen doordat ze worden opgeladen met betekenis. En hoe andere feiten betekenisloos ter zijde worden geschoven omdat ze geen onderwerp van discussie worden. Relevantie blijkt een relatief begrip te zijn. Communicatie vaak een proces van framing, van manipulatie dus.

Enfin, eerst maar eens verder lezen en denken en we zullen zien waar het toe gaat leiden. Het zijn boeiende tijden!

**********************************************

RECENT

Op 20 december 2019 publiceerde Algemeen Dagblad een opiniebijdrage: Schaalvergroting in de landbouw is voorbij

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

**************************

Op 12 december 2019 publiceerde Dagblad de Limburger de opiniebijdrage: Burgers pesten lost niets op

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

******************

Op 30 november 2019 verscheen een artikel in twee delen in Civis Mundi:

Van een definiërend naar een energetisch wereldbeeld

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

*****************

Op 30 oktober 2019 verscheen in Civis Mundi Digitaal het artikel:


Een pleidooi voor een kwantumbenadering in wetenschap, bestuur en beleid


U treft de tekst aan onder "Nieuws"

******************************

Op 22 oktober 2019 verscheen een opiniebijdrage over de toekomst van de landbouw:

"Groter is nooit groot genoeg"

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

*************************

Op 26 september 2019 plaatste de Limburger een opiniebijdrage over Klokkenluiders

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

********************************

Op 9 september 2019 plaatste Sociale vraagstukken (www.socialevraagstukken.nl) een bijdrage over vernieuwing van de GGZ.  

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

****************************

Over systemen, ordenen, lekkages en uitsluiten.

Een beschouwing vanuit het perspectief van betekenisgeving

Gepubliceerd in: Civis Mundi Digitaal nr 88, augustus 2019

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

************************************

Op 18 augustus verscheen de publicatie: De Nederlandse landbouw, een imposant drama!

Zie voor de tekst: www.eutopianen.nl

Op 23 juli plaatste de Limburger een column onder de titel: Integriteit is een gevoel. U treft de tekst aan onder "Nieuws".


Op 20 juni plaatste de Limburger een opiniebijdrage onder de titel: Koester de verschillen. U treft de tekst aan onder "Nieuws".


Vandaag, 19 juni, plaatste Dagblad Trouw een opiniebijdrage met als titel: Hogere prijzen alleen zullen de boer niet helpen. De tekst treft u aan onder "Nieuws"


Wetenschap als beschermer van illusies in beleid en rechtspraak. Een pleidooi voor vernieuwing van de wetenschap


Gepubliceerd in Civis Mundi, april 2019

De volledige tekst treft u aan onder Nieuws


Rennen in cirkels

Column in de Limburger van 26 februari 2019

De volledige tekst treft u aan onder Nieuws


Een decadente samenleving

Column in de Limburger van 16 januari 2019

De volledige tekst treft u aan onder Nieuws


Landbouw zegt alles over beschaving

Opiniebijdrage Trouw 15 januari 2019

De volledige tekst treft u aan onder Nieuws


De oceaan roert zich

Opiniebijdrage de Limburger 13 december 2018

De volledige tekst treft u aan onder Nieuws


Wie geneest de gezondheidszorg?

Opiniebijdrage de Limburger 30 oktober 2018

De volledige tekst treft u aan onder Nieuws


Sterven in correctheid

Opiniebijdrage De Limburger 18 sept 2018

De volledige tekst treft u aan onder Nieuws


Een samenleving in verwarring

De volledige tekst treft u aan onder Nieuws


Op 22 augustus 2018 plaatste de Limburger een interview onder de titel:  

Spelbreker van de Leukigheid

De volledige tekst treft u aan onder Nieuws


Op 19 augustus 2018 een vernieuwend voorstel ingediend voor oplossing van problemen rond de intensieve veehouderij

Zie onder Nieuws


Op 9 mei plaatste Dagblad De Limburger de opiniebijdrage

"Door Orde scheppen we Chaos"

De tekst treft u aan onder "Nieuws"Op 5 januari jl. is de publicatie verschenen met als titel:

"De Robotisering van Raadsleden, een pleidooi voor politieke vernieuwing"

De publicatie heeft het karakter van een Manifest en bevat een oproep aan (toekomstige) raadsleden zich minder "voorbeeldig" volgens de regels te gedragen maar te kiezen voor fundamentele verandering. Het Manifest is naar alle Gemeenteraden in Nederland gestuurd. De inhoud treft u aan onder "Nieuws".