Welkom op de site Ontganiseren

De naam doet wellicht op het eerste gezicht wat vreemd aan. We hebben namelijk de diepe overtuiging dat je zaken beter georganiseerd kunt aanpakken dan in het wilde weg. Dat leidt al gauw tot chaos.

Niettemin staat op deze site een andere benadering centraal. De basis is 40 jaar beleidswerk binnen een Ministerie (regionaal, landelijk en internationaal) en ruim 30 jaar gemeentepolitiek (raadslid, wethouder, loco-burgemeester) en voortdurende reflectie over de vraag waarom onze rationele planingsbenaderingen vaak niet werken. Dat leidde in 1987 tot een op ervaringen gebaseerde dissertatie over ambtelijke oppositie binnen een Ministerie. Mijn diepe overtuiging is dat onze instituties aan vernieuwing toe zijn. Ze hinderen om de vraagstukken van een (post)moderne samenleving met succes aan te pakken. Te vaak bestrijden we symptomen.

Na mijn pensionering heb ik tijd gevonden voor reflectie. Veel inspiratie heb ik gevonden in vooral de Franse filosofie met bijzondere belangstelling voor Michel Serres. Die stelt dat we eraan toe zijn de chaos nader te verkennen. Chaos bevat de kiemen voor verandering. Door onze zucht naar ordening hebben we alles buitengesloten wat niet in onze ordeningen past. Dat beschouw ik als een verfrisende manier van kijken. Het zet de wereld op zijn kop. Maar de tegenkrachteh zijn sterk en dwingen steeds weer tot veranderingen BINNEN onze systemen maar daardoor komen we niet toe aan noodzakelijke systeemveranderingen. In plaats daarvan houden we illusies in stand en verzetten we ons tegen de ontmaskering ervan.

**************

Op 31 oktober 2021 verscheen Deel V over het Psychiatrisch Zorgsysteem in Civis Mundi

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

********************

Op 14 oktober verscheen in de Limburger de opiniebijdrage "Kijk niet alleen naar de regels"

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 15 september 2021 verscheen in de Limburger de opiniebijdrage "Kan de politiek zichzelf redden?"

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 31 augustus 2021 verscheen in Civis Mundi Deel IV over het Psychiatrisch Zorgsysteem.

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 31 juli 2021 mei verscheen in Civis Mundi Deel III over het Psychiatrisch Zorgsysteem.

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 1 juli 2021 publiceerde De Limburger een opiniebijdrage over "De schijn van belangenverstrengeling"

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 31 mei verscheen in Civis Mundi Deel II over het Psychiatrisch Zorgsysteem.

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 19 mei 2021 plaatste de Limburger de opiniebijdrage: Vertrouwen als hinderpaal

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

In het aprilnummer van Civis Mundi staat Deel I van een serie over het psychiatrisch zorgsysteem. U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 18 maart 2021 plaatste de Limburger de opiniebijdrage: Mooie beloftes, lelijke praktijk.

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 27 februari 2021 verscheen een recensie van het boek van Gert-Jan van der Heijden: "Metafysica, van orde naar ontvankelijkheid" in Civis Mundi. U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 27 februari 2021 verscheen een recensie van het boek van Damiaan Denys: Het Tekort van het Teveel in Civis Mundi. U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 24 december 2020 verscheen in Civis Mundi Deel VIII uit de serie over Orde en chaos:


Taal als instrument van ordening en bron van chaos. U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 30 september 2020 verscheen Deel VII over Wereldbeeld, bewustzijn, onderbewustzijn, betekenisgeving en taal in de serie over Orde en Chaos in Civis Mundi. U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 9 september 2020 verscheen de column "Domheid heeft de neiging zichzelf te herhalen" in Dagblad de Limburger. U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 30 augustus 2020 verscheen Deel VI over Wetenschap in de serie over Orde en Chaos in Civis Mundi. U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 31 juli 2020 verscheen Deel V in de serie over Orde en Chaos in Civis Mundi. U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 29 juni 2020 verscheen Deel IV in de serie over Orde en Chaos in Civis Mundi. U treft de tekst aan onder "Nieuws"

*******************

Op 17 juni 2020 plaatste Dagblad de Limburger een opiniebijdrage over veranderingen in de landbouw met als titel: "In de ban van het verleden"

De tekst treft u aan onder "nieuws"

*********************

Op 31 mei verscheen in Civis Mundi in een serie over Orde en Chaos Deel 3 over een nieuw wereldbeeld. U treft de tekst aan onder "Nieuws"

********************

Op 30 april verschenen twee artikelen in Civis Mundi over orde en chaos en over de boodschap die de chaos ons heeft te vertellen. U treft de teksten aan onder "nieuws"

*************************

Op 17 april plaatste Dagblad Trouw een opiniebijdrage:

De chaos van de crisis biedt ons nu ook een gouden kans

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 1 april 2020 publiceerde Dagblad de Limburger een opiniebijdrage met als titel "Een crisis als leermoment". U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Onder "Nieuws" treft u drie recensies aan van recent verschenen boeken.

Op 20 februari 2020 publiceerde de Limburger een opiniebijdrage "Slimheid wint van van wijsheid"

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Van het boek "Een oceaan van betekenisloosheid, een kritische analyse van beleid, politiek en wetenschap met een verwijzing naar de filosofie van Michel Serres" en met een Voorwoord van Herman Wijffels zijn nog exemplaren beschikbaar. U kunt dat bestellen door met vermelding naam en adres 15 euro over te maken naar rek.nr 858711222 t.n.v. Mathieu Wagemans. Geen verzendkosten.