Persoonlijke info en publicaties

Mathieu Wagemans (1947) volgde de gymnasium α-opleiding op Rolduc (Kerkrade) en studeerde aansluitend Landbouweconomie in Wageningen.

Vanaf 1972 tot 1 februari 2012 was hij werkzaam op het Ministerie van Landbouw. Zijn werkzaamheden betroffen het (nationaal en internationaal) visserijbeleid, landbouwvoorlichting, planologie, milieu, organisatievragen en vanaf 2001 was hij werkzaam bij InnovatieNetwerk. Daar ging zijn belangstelling vooral uit naar vernieuwing van instituties, nieuwe organisatievormen, nieuwe vormen van burgerparticipatie en beleidsvorming.

In 1987 promoveerde hij in Wageningen over ambtelijke oppositie binnen het Ministerie van Landbouw. Hij vervulde in opdracht van FAO, Wereldbank en UNDP missies naar onder meer Hongarije, Rusland, China, Slovenie, Vietnam en Moldavië met als onderwerp de transformatie van beleids- en kennisinstellingen van centrale planning naar meer marktoriëntatie.

Sinds 1986 is hij actief in de gemeentepolitiek (raadslid) voor de plaatselijke partij “Ronduit Open”. (www.ronduitopen.nl)
Van 2002 tot 2007 was hij wethouder en loco-burgemeester en vanaf 2007 raadslid in de herindelingsgemeente Leudal.


Bij gelegenheid van zijn afscheid van InnovatieNetwerk verscheen het boek “Ontganiseren, op ongebaande paden valt veel te leren”. Het is een verslag van praktijkervaringen rond het realiseren van een geheel nieuw type plattelandsonderneming, een Buurderij. Die ervaringen waren aanleiding om op zoek te gaan naar onderliggende vragen zoals: hoe ontvankelijk is de overheid voor vernieuwing, hoe kun je innoveren te midden van een woud van regels, wat vraagt dat van de overheid en hoe kun je dat het beste aanpakken?


Vanaf februari 2012 is hij bestuurslid van Heemkundevereniging Heitse. www.heemkundeverenigingheitse.nl
  

Vanaf september 2012 is hij bestuurslid (thans secretaris) van de Stichting Paulien. www.stichtingpaulien.nl

In november 2016 verscheen:

"Een oceaan aan betekenisloosheid; een kritische analyse van beleid, politiek en wetenschap met een verwijzing naar de filosofie van Michel Serres".

  ***************************************************


Publicaties:

Tot in detail uitgewerkte regels verlammen politiek en bestuurders (Opniebijdrage Trouw, 17 augustus 2017)

Een waardenloze economie (jan 2017 linked in)

We moeten ongemakkelijke waarheden niet uit de weg gaan (opiebijdrage Trouw, jan 2017)

Een oceaan van betekenisloosheid, een kritische analyse van beleid, politiek en wetenschap met een verwijzing naar de filosofie van Michel Serres (nov 2016)

Doof voor signalen, opiniebijdrage Limburgse kranten, nov 2017

De democratie heruitvinden, opiniebijdrage Limburgse kranten, dec 2016

- Een gemankeerd politiek systeem, gepubliceerd op 20 april 2016 in de Limburgse kranten

- Opiniebijdrage n.a.v. Bonnetjesaffaire op Ministerrie van Justitie: "Ambtelijke loyaliteit heeft een keerzijde", gepubliceerd op 4 februari 2016 in de Limburgse kranten

- Opiniebijdrage "Gelijkheid als illusie", gepubliceerd op 5 januari 2016 in de Limburgse kranten

- Opiniebijdrage "Wilders vaart er wel bij", gepubliceerd in de Limburgse kranten op 21 oktober 2015

- Een kapot geregeld land, gepubliceerd op 29 september 2015 in de Limburgse kranten

- De Spagaat van de Landbouw gepubliceerd in augustus in de Limburgse kranten

- Vrijheid van Meningsuiting en Verdraagzaamheid, Opiniebijdrage op 15 januari 2015 in Limburgse kranten; Zie onder "Nieuws"

- Een Pleidooi voor Vernieuwing van het Psychiatrisch Zorgsysteem, Essay, januari 2015; Zie onder "Nieuws"

- Ophef over Taakstraf is Signaal aan de Politiek, 26 november 2014, Opiniebijdrage Dagblad Trouw; Zie onder "Nieuws"

- Kleine politieke partijen hebben een functie als luis in de pels binnen ons politieke systeem, 12 november 2014, Opiniebijdrage Limburgee kranten, zie onder "Nieuws"

- Niemand Verantwoordelijk, de samenleving heeft zijn eigen onmacht uitstekend georganiseerd, 24 juni 2014, Limburger en Limburgs Dagblad, Zie onder "Nieuws"

- We hebben niets geleerd van de economische crisis, Dagblad Trouw, 14 mei 2014. Zie onder "Nieuws".

- Opiniebijdrage: Europa is toe aan een opschoonbeurt, Limburger en Limburgs Dagblad, 6 mei 2014. Zie onder "Nieuws".

- Opiniebijdrage: Misbruik van gemeenteraadsverkiezingen door landelijke politici. Zie onder "Nieuws".

- Opiniebijdrage: Worden robots mensen of worden mensen robots? Zie onder "Nieuws"

- Juridisch is alles in orde, Opiniebijdrage in de Limburgse kranten over integriteit in het openbaar bestuur, 26 november 2013

- Gemeenschapshuizen worden de nieuwe gemeentehuizen van de burgers. Een Beleidsvoorstel voor vernieuwing.

- Kan de overheid wel participeren, Opiniebijdrage 5 nov 2013 in de Limburgse kranten

- Opiniebijdrage "Ook beschaafd land kent overheidsgeweld", gepubliceerd in Dagblad Trouw op 7 augustus 2013:

- Slecht beleid wordt niet beter doot het efficient uit te voeren, Opiniebijdrage in de Limburgse kranten.

- Schuld en boete, Opiniebijdrage in de Limburgse kranten.

- Meedenkers en tegendenkers, Opiniebijdrage in de Limburgse kranten, november 2012

- Slachtoffers en daders, Opiniebijdrage in de Limburgse kranten, oktober 2012

- De politiek holt zichzelf uit, Opiniebijdrage in de Limburgse kranten, 19 juni 2012

- Thorbecke verdient beter, opiniebijdrage VNG magazine, maart 2012.

- Ontganiseren, Publicatie InnovatieNetwerk, 2012

- Een zoektocht naar institutionele vernieuwing voor een duurzaam regionaal landbouwsysteem, over het georganiseerd in stand houden van problemen, publicatie InnovatieNetwerk, 2009

- Het kwetsbare als bron van inspiratie, op zoek naar een nieuwe waardebasis onder de landbouw, in: Deus ex Machina, de verwevenheid van technologie en religie, red: Michiel van Well, Stichting Toekomstbeeld der Techniek, 2008, p. 344-349.

- Op zoek naar ontwerpprincipes voor een nieuw systeem van verantwoordelijkheden op het platteland, een essay over bestuurlijke vernieuwing, Publicatie InnovatieNetwerk, 2005

- Van boerderij naar buurderij, creatieve ideeën voor een nieuw plattelandsbedrijf, Publicatie InnovatieNetwerk, 2005

- Ontwerpen voor nieuwe plattelandsbedrijven, een introductie van twee ontwerpen voor buurderijen, Publicatie InnovatieNetwerk 2005

- Van boerderij naar buurderij, op zoek naar een nieuwe organisatievorm op het platteland, Publicatie InnovatieNetwerk, 2004

- Op weg naar een nieuw plattelandsbedrijf, publicatie InnovatieNetwerk, 2004

- Institutional conditions for transformations, a plea for policymaking from the perspective of constructivism, in: Wheelbarrows full of frogs, eds: C. Leeuwis en Rhiannon Pyburn, van Gorcum, 2002, p. 245-256

- Geregeld Mis, gedachten over zingeving en reductie binnen het publieke domein, Eburon, 1998.

- The implementation of nature policy in the Netherlands: platforms designed to fail, Wagemans, M. en Boerma, J., in: Facilitating Sustainable Agriculture, eds: N.G. Röling en M.A.E. Wagemakers, Cambridge University Press, 1998, p. 250-271

- De definiërende overheid, een beschouwing over beleidsnetwerken, zingeving en communicatie, in: Beleidswetenschappen, jaargang 8, nr. 4, 1994, p. 317-326

- The role of information in planning; the case of town and country planning, in: Knowledge in Society, Winter 1990-1991, p. 72-90

- Voor de Verandering, een op ervaringen gebaseerde studie naar de spanning tussen de theorie en de praktijk van het besturen, Dissertatie Wageningen, eigen uitgave, 1987


-