Inleiding

Systeemproblemen bestrijken een breed veld. Om enige ordening aan te brengen onderscheiden we de volgende aandachtsvelden:

Noodzaak en analyse van systeemvernieuwing

Politieke systemen

Beleidssystemen

Economische systemen

Organisatorische systemen   

Kennissystemen

Systeemverandering als proces