Persoonlijke info en publicaties

Mathieu Wagemans (1947) volgde de gymnasium α-opleiding op Rolduc (Kerkrade) en studeerde aansluitend Landbouweconomie in Wageningen.


Vanaf 1972 tot 1 februari 2012 was hij werkzaam op het Ministerie van Landbouw. Zijn werkzaamheden betroffen het (nationaal en internationaal) visserijbeleid, landbouwvoorlichting, planologie, milieu, organisatievragen en vanaf 2001 was hij werkzaam bij InnovatieNetwerk. Daar ging zijn belangstelling vooral uit naar vernieuwing van instituties, nieuwe organisatievormen, nieuwe vormen van burgerparticipatie en beleidsvorming.


In 1987 promoveerde hij in Wageningen over ambtelijke oppositie binnen het Ministerie van Landbouw. Hij vervulde in opdracht van FAO, Wereldbank en UNDP missies naar onder meer Hongarije, Rusland, China, Slovenie, Vietnam en Moldavië met als onderwerp de transformatie van beleids- en kennisinstellingen bij de overgang van centrale planning naar meer marktoriëntatie.


Sinds 1986 is hij actief in de gemeentepolitiek (raadslid) voor de plaatselijke partij “Ronduit Open”. (www.ronduitopen.nl)

Van 2002 tot 2007 was hij wethouder en loco-burgemeester en vanaf 2007 raadslid in de herindelingsgemeente Leudal.


Bij gelegenheid van zijn afscheid van InnovatieNetwerk verscheen het boek “Ontganiseren, op ongebaande paden valt veel te leren”. Het is een verslag van praktijkervaringen rond het realiseren van een geheel nieuw type plattelandsonderneming, een Buurderij. Die ervaringen waren aanleiding om op zoek te gaan naar onderliggende vragen zoals: hoe ontvankelijk is de overheid voor vernieuwing, hoe kun je innoveren te midden van een woud van regels, wat vraagt dat van de overheid en hoe kun je dat het beste aanpakken?Vanaf februari 2012 is hij bestuurslid van Heemkundevereniging Heitse. www.heemkundeverenigingheitse.nl
  


Vanaf september 2012 is hij bestuurslid (thans secretaris) van de Stichting Paulien. www.stichtingpaulien.nl


In november 2016 verscheen:

"Een oceaan aan betekenisloosheid; een kritische analyse van beleid, politiek en wetenschap met een verwijzing naar de filosofie van Michel Serres".

  ***************************************************


Publicaties

(Voor zover teksten niet zijn opgenomen onder "Nieuws" zijn ze opvraagbaar: thieuwagemans@gmail.com)

Op 31 oktober 2021 verscheen in Civis Muni Deel V over het Psychiatrisch Zorgsysteem. De inhoud heeft betrekking op de veranderingsopgaven.

Een recensie van het boek van Andre Nusselder: Meer dan de mens alleen, Filosofie van het verlangen

Op 31 augustus 2021 verscheen in Civis Mundi Deel IV over het Psychiatrisch Zorgsysteem.

Op 31 juli 2021 mei verscheen in Civis Mundi Deel III over het Psychiatrisch Zorgsysteem.

Op 1 juli 2021 publiceerde De Limburger een opiniebijdrage over "De schijn van belangenverstrengeling"

Op 31 mei verscheen in Civis Mundi Deel II over het Psychiatrisch Zorgsysteem.

Op 19 mei 2021 plaatste de Limburger de opiniebijdrage: Vertrouwen als hinderpaal

In het aprilnummer van Civis Mundi staat Deel I van een serie over het psychiatrisch zorgsysteem.

Op 18 maart 2021 plaatste de Limburger de opiniebijdrage: Mooie beloftes, lelijke praktijk.

Op 27 februari 2021 verscheen een recensie van het boek van Gert-Jan van der Heijden: "Metafysica, van orde naar ontvankelijkheid" in Civis Mundi.

Op 27 februari 2021 verscheen een recensie van het boek van Damiaan Denys: Het Tekort van het Teveel in Civis Mundi.

Op 24 december 2020 verscheen in Civis Mundi Deel VIII uit de serie over Orde en chaos:

Op 30 september 2020 verscheen Deel VII over Wereldbeeld, bewustzijn, onderbewustzijn, betekenisgeving en taal in de serie over Orde en Chaos in Civis Mundi.

Op 9 september 2020 verscheen de column "Domheid heeft de neiging zichzelf te herhalen" in Dagblad de Limburger.

Op 30 augustus 2020 verscheen Deel VI over Wetenschap in de serie over Orde en Chaos in Civis Mundi.

Op 31 juli 2020 verscheen Deel V in de serie over Orde en Chaos in Civis Mundi.

Op 29 juni 2020 verscheen Deel IV in de serie over Orde en Chaos in Civis Mundi.

Op 17 juni 2020 plaatste Dagblad de Limburger een opiniebijdrage over veranderingen in de landbouw met als titel: "In de ban van het verleden"

Op 1 april 2020 publiceerde Dagblad de Limburger een opiniebijdrage met als titel "De crisis als leermoment".

Op 20 februari 2020 publiceerde de Limburger een opiniebijdrage "Slimheid wint het van wijsheid"

Het leven kan anders, Recensie van: François Jullien, Het leven kan anders, Lontano, Amsterdam, 2019, Gepubliceerd in Civis Mundi, nummer 93 januari 2020

Homo Universalis, Recensie van: Klaas van Egmond, Homo Universalis, Moreel kompas voor een nieuwe Europese Renaissance, De Geus, Amsterdam, 2019, gepubliceerd in Civis Mundi, nr 93, januari 2020

Tijd van schaalvergroting in de landbouw is voorbij, Opiniebijdrage gepubliceerd in het Algemeen Dagblad van 20 december 2019

Burgers pesten lost niets op, Opiniebijdrage gepubliceerd in de Limburger van 12 december 2019

Van een definiërend naar een energetisch wereldbeeld, gepubliceerd in Civis Mundi, nr 91 november 2019

Een pleidooi voor een kwantumbenadering in wetenschap, bestuur en beleid, gepubliceerd in Civis Mundi, nr. 90 oktober 2019

Groter is nooit groot genoeg, Opiniebijdrage gepubliceerd in de Limburger van 22 oktober 2019

Als alleen de regels regeren, Opiniebijdrage over het lot van Klokkenluiders, gepubliceerd in de Limburger van 26 september 2019

Om van betekenis te blijven moet de GGZ ongebaande paden inslaan, gepubliceerd in Sociale Vraagstukken, 9 september 2019 (www.socialevraagstukken.nl)

Over systemen, ordenen, lekkages en uitsluiten, een beschouwing vanuit het perspectief van betekenisgeving, Gepubliceerd in: Civis Mundi nr 88, augustus 2019

Op 18 augustus verscheen de publicatie: De Nederlandse landbouw, een imposant drama! Zie voor de tekst: www.eutopianen.nl

Integriteit is een gevoel, Opiniebijdrage gepubliceerd in de Limburger op 23 juli 2019

Koester de verschillen, Opiniebijdrage gepubliceerd in de Limburger op 20 juni 2019

Hogere prijzen alleen zullen de boer niet helpen, Opiniebijdrage gepubliceerd in Dagblad Trouw van 19 juni 2019

Wetenschap als beschermer van illusies in beleid en rechtspraak. Een pleidooi voor vernieuwing van de wetenschap, gepubliceerd in Civis Mundi, april 2019

Rennen in cirkels, Opiniebijdrage gepubliceerd in de Limburger van 26 februari 2019

Een decadente samenleving, Opiniebijdrage gepubliceerd in de Limburger van 16 januari 2019

Landbouw zegt alles over beschaving, Opiniebijdrage gepubliceerd in Dagblad Trouw van 15 januari 2019

De oceaan roert zich, Opiniebijdrage gepubliceerd in de Limburger van 13 december 2018

Wie geneest de gezondheidszorg? Opiniebijdrage gepubliceerd in de Limburger van 30 oktober 2018

Sterven in correctheid, opiniebijdrage gepubliceerd in de Limburger van 18 september 2018

Een samenleving in verwarring, hoe tolerantie kan overgaan in onverschilligheid, notitie september 2018

Spelbreker van de Leukigheid, interview, gepubliceerd in de Limburger van 22 augustus 2019

Door Orde scheppen we Chaos, opiniebijdrage in de Limburger, 9 mei 2018

De Robotisering van Raadsleden, een pleidooi voor politieke vernieuwing, Manifest dat naar alle gemeenteraden in Nederland is gestuurd, januari 2018

Tot in detail uitgewerkte regels verlammen politiek en bestuurders (Opniebijdrage Trouw, 17 augustus 2017)

Een waardenloze economie (jan 2017 linked in)

We moeten ongemakkelijke waarheden niet uit de weg gaan (opiebijdrage Trouw, jan 2017)

Een oceaan van betekenisloosheid, een kritische analyse van beleid, politiek en wetenschap met een verwijzing naar de filosofie van Michel Serres (nov 2016)

Doof voor signalen, opiniebijdrage Limburgse kranten, nov 2017

De democratie heruitvinden, opiniebijdrage Limburgse kranten, dec 2016

- Een gemankeerd politiek systeem, gepubliceerd op 20 april 2016 in de Limburgse kranten

- Opiniebijdrage n.a.v. Bonnetjesaffaire op Ministerrie van Justitie: "Ambtelijke loyaliteit heeft een keerzijde", gepubliceerd op 4 februari 2016 in de Limburgse kranten

- Opiniebijdrage "Gelijkheid als illusie", gepubliceerd op 5 januari 2016 in de Limburgse kranten

- Opiniebijdrage "Wilders vaart er wel bij", gepubliceerd in de Limburgse kranten op 21 oktober 2015

- Een kapot geregeld land, gepubliceerd op 29 september 2015 in de Limburgse kranten

- De Spagaat van de Landbouw gepubliceerd in augustus in de Limburgse kranten

- Vrijheid van Meningsuiting en Verdraagzaamheid, Opiniebijdrage op 15 januari 2015 in Limburgse kranten; Zie onder "Nieuws"

- Een Pleidooi voor Vernieuwing van het Psychiatrisch Zorgsysteem, Essay, januari 2015; Zie onder "Nieuws"

- Ophef over Taakstraf is Signaal aan de Politiek, 26 november 2014, Opiniebijdrage Dagblad Trouw; Zie onder "Nieuws"

- Kleine politieke partijen hebben een functie als luis in de pels binnen ons politieke systeem, 12 november 2014, Opiniebijdrage Limburgee kranten, zie onder "Nieuws"

- Niemand Verantwoordelijk, de samenleving heeft zijn eigen onmacht uitstekend georganiseerd, 24 juni 2014, Limburger en Limburgs Dagblad, Zie onder "Nieuws"

- We hebben niets geleerd van de economische crisis, Dagblad Trouw, 14 mei 2014. Zie onder "Nieuws".

- Opiniebijdrage: Europa is toe aan een opschoonbeurt, Limburger en Limburgs Dagblad, 6 mei 2014. Zie onder "Nieuws".

- Opiniebijdrage: Misbruik van gemeenteraadsverkiezingen door landelijke politici. Zie onder "Nieuws".

- Opiniebijdrage: Worden robots mensen of worden mensen robots? Zie onder "Nieuws"

- Juridisch is alles in orde, Opiniebijdrage in de Limburgse kranten over integriteit in het openbaar bestuur, 26 november 2013

- Gemeenschapshuizen worden de nieuwe gemeentehuizen van de burgers. Een Beleidsvoorstel voor vernieuwing.

- Kan de overheid wel participeren, Opiniebijdrage 5 nov 2013 in de Limburgse kranten

- Opiniebijdrage "Ook beschaafd land kent overheidsgeweld", gepubliceerd in Dagblad Trouw op 7 augustus 2013:

- Slecht beleid wordt niet beter doot het efficient uit te voeren, Opiniebijdrage in de Limburgse kranten.


- Schuld en boete, Opiniebijdrage in de Limburgse kranten.

- Meedenkers en tegendenkers, Opiniebijdrage in de Limburgse kranten, november 2012

- Slachtoffers en daders, Opiniebijdrage in de Limburgse kranten, oktober 2012

- De politiek holt zichzelf uit, Opiniebijdrage in de Limburgse kranten, 19 juni 2012

- Thorbecke verdient beter, opiniebijdrage VNG magazine, maart 2012.

- Ontganiseren, Publicatie InnovatieNetwerk, 2012

- Een zoektocht naar institutionele vernieuwing voor een duurzaam regionaal landbouwsysteem, over het georganiseerd in stand houden van problemen, publicatie InnovatieNetwerk, 2009

- Het kwetsbare als bron van inspiratie, op zoek naar een nieuwe waardebasis onder de landbouw, in: Deus ex Machina, de verwevenheid van technologie en religie, red: Michiel van Well, Stichting Toekomstbeeld der Techniek, 2008, p. 344-349.

- Op zoek naar ontwerpprincipes voor een nieuw systeem van verantwoordelijkheden op het platteland, een essay over bestuurlijke vernieuwing, Publicatie InnovatieNetwerk, 2005


- Van boerderij naar buurderij, creatieve ideeën voor een nieuw plattelandsbedrijf, Publicatie InnovatieNetwerk, 2005


- Ontwerpen voor nieuwe plattelandsbedrijven, een introductie van twee ontwerpen voor buurderijen, Publicatie InnovatieNetwerk 2005


- Van boerderij naar buurderij, op zoek naar een nieuwe organisatievorm op het platteland, Publicatie InnovatieNetwerk, 2004


- Op weg naar een nieuw plattelandsbedrijf, publicatie InnovatieNetwerk, 2004


- Institutional conditions for transformations, a plea for policymaking from the perspective of constructivism, in: Wheelbarrows full of frogs, eds: C. Leeuwis en Rhiannon Pyburn, van Gorcum, 2002, p. 245-256


- Geregeld Mis, gedachten over zingeving en reductie binnen het publieke domein, Eburon, 1998.


- The implementation of nature policy in the Netherlands: platforms designed to fail, Wagemans, M. en Boerma, J., in: Facilitating Sustainable Agriculture, eds: N.G. Röling en M.A.E. Wagemakers, Cambridge University Press, 1998, p. 250-271


- De definiërende overheid, een beschouwing over beleidsnetwerken, zingeving en communicatie, in: Beleidswetenschappen, jaargang 8, nr. 4, 1994, p. 317-326

- The role of information in planning; the case of town and country planning, in: Knowledge in Society, Winter 1990-1991, p. 72-90


- Voor de Verandering, een op ervaringen gebaseerde studie naar de spanning tussen de theorie en de praktijk van het besturen, Dissertatie Wageningen, eigen uitgave, 1987-